Logga in

?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.

Nyhetsbrev nr 1

Den 9 januari hälsade klubbens nye ordförande, Reidar Andersson, den nya styrelsen välkomna till årets första möte.

Jahn Johnsson valdes till klubbens kassör och Ulf Löthman valdes till vice ordförande.
Valet av klubbens sekreterare sköts upp till nästa styrelsemöte.

Anders Nordlindh valdes till tävlingssektionens ordförande.

Kontaktpersoner i de olika sektionerna:
Idrottssektionen Ulf Löthman
Tävlingssektionen Anders Bywall
Damsektionen Barbro Arvidson
Veteransektionen Jahn Johnsson
Bansektionen Peter Ohlsson
Medlemssektionen Yvonne Björkman

I arbetet med att styrelsen bör vara mer synliga ute på golfbanan kom förslag om att presentera styrelsen med foto och kontaktuppgifter på anslagstavlan. Ett annat förslag var att ta fram namnskyltar att fästa på tröja där det ska stå  "styrelseledamot” och klubbmärke så att det blir lättare att se vilka som sitter med i styrelsen.

I samband med att hjärtstartaren anländer så finns en tanke på att erbjuda klubbens medlemmar en utbildning i hjärt- och lungräddning till självkostnadspris.

Klubbens stadgar ses över så att de stämmer överens  med vad Svenska golfförbundet har bestämt.

Årsmötet planeras till v 13


868
847
1388